logo

Тест: Обект на действието. Винителен падеж при прилагателните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа единствено онези глаголи, чието значение предполага употребата на съществително име във винителен падеж със значение „обект на действието“?
2
Изходната речникова форма на прилагателното име е:
3
Кой предлог ще употребиш между глагола и прякото му допълнение (обекта на действието във формата на винителния падеж)?
4
Ако в изречението имаш словосъчетание „прилагателно+съществително“, кои граматични белези на съществителното ще повлияят върху избора ти на подходящото окончание за прилагателното име?
5
Окончанията на прилагателните имена, които характеризират съществителни от среден род и одушевени съществителни от мъжки, във винителен падеж, единствено число, съвпадат с окончанията за именителен падеж, единствено число.
6
В кои два от изброените случаи окончанията на прилагателното име във винителен и именителен падеж, единствено число, съвпадат?
7
Попълни липсващите окончания на прилагателните имена във винителен падеж*:
 • *рус., „блюдо“, „пальто“ – същ.име, ср.р., ед.ч.;
 • „популярный“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на твърда съгласна (виж таблицата в урока: променя се като „нежный“);
 • „весенний“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на мека съгласна „н“ (виж таблицата в урока: променя се като „синий“).
8
Подреди компонентите, за да образуваш комуникативни изказвания:*
 • *Помисли дали съществителното от мъжки род е одушевено или неодушевено.
9
Попълни липсващите окончания на прилагателните имена във винителен падеж*:
 • *рус., „портрет“, „сувенир“ – същ.име, м.р., неодуш., ед.ч.;
 • „удивительный“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на твърда съгласна (виж таблицата в урока: променя се като „нежный“);
 • „болгарский“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на мека съгласна „к“ (виж таблицата в урока: променя се като „мягкий“).
10
Какви окончания ще попълниш в ето такива изречения?*
 • *рус., „друг“, „человек“ – същ.име, м.р., одуш., ед.ч.;
 • „старый“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на твърда съгласна;
 • „чужой“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на съгласна „ж“, ударението пада върху окончанието (виж таблицата в урока при необходимост).
11
Подреди компонентите, за да конструираш две изречения:*
 • *Помисли от кой род е съществителното име.
12
Попълни липсващите окончания на прилагателните имена във винителен падеж*:
 • *рус., „подруга“, „сумка“ – същ.име, ж.р., ед.ч.;
 • „старый“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на твърда съгласна (виж таблицата в урока: променя се като „нежный“);
 • „большой“ – прил.име, м.р., ед.ч., И.п. с основа на съгласна „ш“ (виж таблицата в урока при необходимост).
13
На кой въпрос отговаря подчертаната дума в изречението?
14
Свържи прилагателното име със съответното по форма съществително:*
 • *повесть – същ.име, ж.р., ед.ч.
15
Как ще кажеш на руски език: „Те четат съвременен руски писател“?*
 • *читать – я читаю, ты читаешь (1-во спрежение);
 • рус., „писатель“ – същ.име, м.р., ед.ч., И.п.;
 • Както и в българското изречение, в руското няма запетая между двете прилагателни имена.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво А2 ще усвоиш окончанията на прилагателните имена във винителен падеж. В ниво А1 говорихме за това, че винителният падеж си има различни значения и случаи на употреба. В теста ще разработим значението „обект на действието“. Също така, в първите ни уроци и тестове за ниво А2 работим с окончанията за единствено число само за да можеш по-бързо да свикнеш с тях. И помни, че употребата на винителния падеж често е предизвикана от глаголите в изречението, така че първо се запознай с тях. А обектът на тяхното действие пък е съществителното име, с чийто род, число и падеж ще съгласуваш и съответното прилагателно. Да започваме?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се