logo

Тест: Видове изречения. Types de phrases.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от посочените изречения са въпросителни (interrogatives)?
2
Кои от посочените изречения са заповедни (impératives)?
3
Кои от посочените изречения са съобщителни (déclaratives)?
4
Кои от посочените изречения са възклицателни (exclamatives)?
5
Кои от посочените изречения са прости?
6
Свържи сложните изречения с правилната връзка.
7
Свържи с правилното подчинено изречене.
8
Свържи изреченията с правилното относително местоимение.
9
Свържи двете части на сложните изречения.
10
Допълни изреченията с подходящия съюз (et/mais).
11
Допълни изреченията с липсващата връзка.
12
Допълни изреченията с липсващото относително местоимение.
13
Довърши изречението с правилната форма на липсващия глагол. „Tu viendras?“.
14
Довърши изречението с правилната форма на липсващия глагол. „Il doit venir.“.
15
Свържи изреченията като допишеш липсващата връзка (pour que/parce que).

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Types de phrases. Видове изречения.” ще видиш знаеш ли какви видове изречения можем да построим във френския език. Ще провериш можеш ли да разпознаваш „основните“ за общуването изречения, с които питаме нещо, съобщаваме за нещо, изразяваме отношение или приканваме някого да направи нещо. След това ще видиш знаеш ли какво е просто изречение и как се построява то, какви видове сложни изречения има и как се свързват помежду си. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се