Упражнение: Accord du participe passé. Съгласуване на миналото причастие.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „Accord du participe passé. Съгласуване на миналото причастие.” ще видите дали сте научили какви са двете основни роли на миналото причастие и с какво се съгласува то по род и число като част от времето passé composé. Ще проверите дали сте запомнили каква ролята изпълняват възвратните местоимения (me/te/se…) и в кои случаи миналото причастие НЕ се съгласува при спрежението на възвратните глаголи. Ще проверите и дали сте научили, че при глаголите, спрегнати с AVOIR миналото причастие се съгласува с прякото допълнение, ако то стои пред спрегнатия глагол.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Миналото причастие (participe passé) има две основни роли – прилагателно и съставна част на passé compose.
5т. 2. Когато определя съществително от женски род, миналото причастие се пише с нямо „е“ накрая.
5т. 3. Когато определя съществително в множествено число, миналото причастие се пише с „S“ накрая.
5т. 4. Когато определя съществително в женски род множествено число, миналото причастие се пише с „es“ накрая.
5т. 5. В passé composé миналото причастие се съгласува с подлога, ако глаголът е спррегнат с ÊTRE и НЕ се съгласува с подлога, ако глаголът е спрегнат с AVOIR.
6т. 6. Кои са правилно написаните изречения?
6т. 7. Кои са правилно написаните изречения?
6т. 8. В кои изречения миналото причастие е НЕПРАВИЛНО съгласувано?
6т. 9. Свържете правилно причастията със съответните изречения.
6т. 10. Свържете правилно причастията със съответните изречения.
6т. 11. Свържете правилно причастията със съответните изречения.
6т. 12. Свържете правилно причастията със съответните изречения.
11т. 13. Попълнете изреченията с липсващия подлог: Il, Elle, Ils, Elles 
11т. 14. Допишете миналото причастие като го съгласувате правилно.
11т. 15. Свържете двете изречения в едно, без да повтаряте „ces photos“. Ces photos sont belles. Il a fait ces photos.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!