logo

Тест: Accord du participe passé. Съгласуване на миналото причастие.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Миналото причастие (participe passé) има две основни роли – прилагателно и съставна част на passé compose.
2
Когато определя съществително от женски род, миналото причастие се пише с нямо „е“ накрая.
3
Когато определя съществително в множествено число, миналото причастие се пише с „S“ накрая.
4
Когато определя съществително в женски род множествено число, миналото причастие се пише с „es“ накрая.
5
В passé composé миналото причастие се съгласува с подлога, ако глаголът е спррегнат с ÊTRE и НЕ се съгласува с подлога, ако глаголът е спрегнат с AVOIR.
6
Кои са правилно написаните изречения?
7
Кои са правилно написаните изречения?
8
В кои изречения миналото причастие е НЕПРАВИЛНО съгласувано?
9
Свържете правилно причастията със съответните изречения.
10
Свържете правилно причастията със съответните изречения.
11
Свържете правилно причастията със съответните изречения.
12
Свържете правилно причастията със съответните изречения.
13
Попълнете изреченията с липсващия подлог: Il, Elle, Ils, Elles 
14
Допишете миналото причастие като го съгласувате правилно.
15
Свържете двете изречения в едно, без да повтаряте „ces photos“. Ces photos sont belles. Il a fait ces photos.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Accord du participe passé. Съгласуване на миналото причастие.” ще видите дали сте научили какви са двете основни роли на миналото причастие и с какво се съгласува то по род и число като част от времето passé composé. Ще проверите дали сте запомнили каква ролята изпълняват възвратните местоимения (me/te/se…) и в кои случаи миналото причастие НЕ се съгласува при спрежението на възвратните глаголи. Ще проверите и дали сте научили, че при глаголите, спрегнати с AVOIR миналото причастие се съгласува с прякото допълнение, ако то стои пред спрегнатия глагол.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се