logo

Тест: Лични местоимения. Част 3. Les pronoms doubles.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личните местоимения за допълнение (COD) „le/la, les“:
2
Личните местоимения за допълнение (COI) „lui, leur“:
3
Местоименията за допълнение стоят след подлога, пред спрегнатия глагол или пред инфинитива, независимо дали той е в положителна или в отрицателна форма. Това правило се отнася за:
4
Когато трябва да употребим последователно две местоимения за допълнение в съобщително изречение, те са разположени в следния ред:
5
Кои от дадените заповедни изречения са с правилно написани и подредени местоимения за допълнение?
6
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
7
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
8
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
9
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
10
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено заповедно изречение?
11
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено заповедно изречение?
12
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено въпросително изречение с инверсия?
13
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаните допълнения с местоимения.
14
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаните допълнения с местоимения.
15
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаните допълнения с местоимения.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Лични местоимения. Част 3. Les pronoms doubles” ще провериш дали знаеш как се заместват две съществителни – допълнения в изречението, къде е мястото на двойните местоимения за допълнение и как се подреждат в съобщително, отрицателно заповедно и въпросително изречение. Ще провериш знаеш ли, че местоименията за допълнение променят мястото си само в положителното заповедно изречение, а местоименията за подлог стоят след глагола във въпросителното изречение, зададено с инверсия  Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се