logo

Тест: Le pronom démonstratif CE. Показателното местоимение „СЕ“.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във френския език думичката „СЕ“ играе 2 роли – на показателно прилагателно за мъжки род (ce gâteau), но и на неутралното, най-общо показателно местоимение „това“ (C’est très bon! ).
2
Неутралното местоимение „СЕ“ може да се използва без пояснения САМО когато е подлог на глагола „être“.
3
Във въпроса „Qu’est-ce que c’est ?“ неутралното местоимение „СЕ“ се повтаря 2 пъти.
4
В кое от тези изречения „СЕ“ НЕ е местоимение?
5
Когато определяме неутралното местоимение „СЕ“ с частиците –CI/-LÀ, те се прибавят към него с тире.
6
Формите на показателното местоимение CECI, CELA, ÇA могат да бъдат:
7
Свържи изреченията с липсващите елементи.
8
Свържи изреченията с липсващите елементи.
9
Свържи изреченията с липсващите елементи.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изречението.
12
Подреди правилно изречението.
13
Допиши липсващите елементи в изречението „Вземи каквото ти давам“.
14
Попълни липсващите елементи в изречението „Това съвсем не е онова, за което ти говорих.“
15
Напиши какво означават тези два израза: Ça y est ! Ça m’est égal. 
  • Свържи ги със съответните им реплики.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “ „Le pronom démonstratif CE. Показателното местоимение ‘’CE’’ ще видиш дали си научил кои са двете значения на „СЕ“ – показателно прилагателно и неутрално показателнио местоимение. Ще провериш дали си научил как се използва това неутрално показателно местоимение, в кой случай може да се използва само и какви елементи могат да го поясняват: CECI / CELA, или пък цяло относително изречение (QUI, QUE, DONT).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се