logo

Тест: Лични местоимения. Част 2. Place des pronoms dans la phrase.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се подреждат в изречението личните местоимения от двете серии: moi, toi, lui…/ je, tu, il…, когато се употребяват и двете?
2
Къде е мястото на местоимението от серииите на допълненията (me, te, se…/le, la, les…/lui, leur…/en, y) в разказно изречение?
3
В заповедно изречение в отрицателна форма местоимението за допълнение НЕ променя мястото си.
4
В заповедно изречение в положителна форма местоимението за допълнение променя мястото си и застава след глагола.
5
Във въпросително изречение може да промени мястото си САМО местоимението за подлог, а местоимението за допълнение НЕ променя мястото си.
6
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
7
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
8
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
9
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено изречение?
10
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено заповедно изречение?
11
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено заповедно изречение?
12
Как се подреждат тези елементи, за да се получи правилно построено въпросително изречение с инверсия на подлога?
13
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаното съществително с местоимениe.
14
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаното съществително с местоимениe.
15
Допълни второто изречение, като заместиш подчертаното съществително с местоимениe.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Лични местоимения. Част 2. Place des pronoms dans la phrase” ще провериш дали знаеш къде трябва да стоят личните местоимения в изречението. Ще провериш знаеш ли къде е мястото им в съобщително, отрицателно заповедно и въпросително изречение. Ще провериш знаеш ли, че местоименията за допълнение променят мястото си само в положителното заповедно изречение, а местоименията за подлог стоят след глагола във въпросителното изречение, зададено с инверсия. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се