Упражнение: Le passé composé et l’imparfait.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „Le passé composé et l’imparfait.” ще видите дали сте запомнили какво изразяват тези две времена в миналото и как се употребяват: passé composé за случки и събития, а imparfait за описание и обичайни действия. Ще проверите дали сте научили с кои изрази (маркери за време) се използват двете минали времена. Ще проверите знаете ли как се променя смисълът на някои глаголи (être, avoir, devoir/falloir, savoir, etc.) в зависимост от избора на миналото време.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С passé composé можем да подредим последователни действия в минал момент.
5т. 2. В дадено описание изреченията в imparfait трябва да следват строгата си последователност във времето.
5т. 3. Въпросите, които мога да задам към изречения в imparfait са „Какво беше?“ и „Какво правех?“.
5т. 4. Въпросите, които мога да задам към изречения в passé composé са „Какво стана?“, „Какво се случи?“
5т. 5. Кой е излишният израз в дадената серия маркери за време?
6т. 6. Свържете изразите със съответното минало време, което подсказват.
6т. 7. Свържете изреченията със съответния въпрос.
6т. 8. Свържете изреченията със съответното значение на глаголите.
6т. 9. Подредете действията според последователността им във времето.
6т. 10. Свържете изреченията със съответното значение на глаголите.
6т. 11. Свържете изреченията със съответното значение на глаголите.
6т. 12. Свържете изреченията със съответното значение на глаголите.
11т. 13. Попълнете изречението „За рождения си ден получих много подаръци“ с липсващия глагол „avoir“ в правилното време.
11т. 14. Попълнете изречението “Той поиска да плати, но нямаше достатъчно пари.“ с липсващите глаголи в подходящото време.
11т. 15. Напишете на френски „Заболя ме!“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!