logo

Тест: Comparaison. Степени за сравнение.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На френски език има 3 степени на сравнение на качество: plus…, moins…, aussi...
2
Средната степен на сравнение за количество  (също толкова…) е  autant de
3
Положителната сравнителна степен на прилагателното BON (добър, вкусен) e MEILLEUR (по-добър).
4
Положителната сравнителна степен на наречието BIEN (добре) e MIEUX (по-добре)
5
Превъзходната степен за сравнение се прави, като преди PLUS или MOINS се добавя членната форма LE/LA/LES
6
Допълнете изреченията, като ги свържете с правилната членна форма за превъзходната степен.
7
Свържете изразите със съответната степен на сравнение:
8
Свържете изразите с равната степен за сравнение (=).
9
Свържете изразите с правилната степен за сравнение, показана в скобите.
10
Свържете изразите с правилната степен за сравнение, показана в скобите.
11
Попълнете липсващите елементи в изречението „Тази кола е най-скъпа и най-неекологична“.
12
Попълнете липсващите елементи в изречението „Тази кола е най-добрата за града“.
13
Препишете изречението като поправите допуснатата грешка.
  • Al dort plus bien quand il fait du sport.
14
Препишете изречението като поправите допуснатата грешка.
  • Cette fille court la plus vite. 
15
Напишете на френски „Кой има най-много приятели?“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “Comparaison. Степени за сравнение.” ще проверите дали сте научили как във френския език сравняваме - степенуваме при прилагателни и наречия (plus/moins/aussi); при глаголно действие и количество (plus/moins/autant). Ще проверите дали знаете превъзходната степен (le/la/les + plus/moins, при прилагателните), (le plus/moins, при наречията и количеството). Ще сте сигурни, че сте научили и двете изключения, съответно bonmeilleur(e/s) и bien mieux.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се