logo

Тест: Expression de la cause. Изразяване на причина.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Въпросително изречение за причината можем да зададем с „Pourquoi… “ и с израза „Pour quelle raison…“.
2
В сложно изречение главното съдържа следствието, а подчиненото – причината.
3
Редът в сложното изречение се определя от връзката, която използваме (parce que…, puisque…, comme…).
4
В просто изречение можем да въведем причината с предложен израз (à cause de/grâce à, etc.), след който стои:
5
В просто изречение можем да въведем причината със сегашно причастие/деепричастие (faisant ; ayant fait ; en faisant).
6
Кои са правилно подредените изречения?
7
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
8
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
9
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
10
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
11
Направи от двете изречения едно, като използваш à cause de. Je ne suis pas sorti. Il pleuvait.
12
Направи от сложното изречение едно просто, като използваш grâce à. Il a réussi parce qu’il a travaillé.
13
Дадено е изречението „Elle a maigri parce que elle fait du sport.“ Допиши правилната форма на глагола в простото изречение.
14
Допълни изречението с липсващата връзка.
15
Допълни изречението с липсващата връзка.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Expression de la cause. Изразяване на причина” ще провериш знаеш ли с какви изрази във френския език се построяват изречения, в които се съобщава причината за нещо. Ще провериш дали знаеш как става това и какъв е редът на елементите в сложно изречение, с кои изрази и глаголни форми можем да построим просто изречение. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се