Упражнение: Marqueurs de temps. Маркери за време.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „Marqueurs de temps. Маркери за време..” ще видите дали сте научили с какви предлози и изрази си служим във френския език, за да разполагаме действието в даден период от време: à, jusqu’à; de, depuis; pour, pendant, en. Ще проверите дали сте запомнили, че същите маркери (предлози и изрази) се използват, както за времето, така и за пространството.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С изрази като à l’époque, maintenant, dans 2 jours просто разполагаме действието съответно в миналото, сеганото и бъдещето.
5т. 2. С изрази като d’abord, ensuite, puis, enfin, подреждаме последователни действия.
5т. 3. С изрази като souvent, parfois, toujours, rarement, jamais си служим, за да кажем колко често се извършват действията.
5т. 4. Предлогът À като маркер за време може да означава „в даден момент“ и „до даден момент“.
5т. 5. Предлозите POUR и EN като маркери за време:
6т. 6. Свържете изразите с пропуснатия маркер за време.
6т. 7. Свържете изразите с пропуснатия маркер за време.
6т. 8. Свържете изразите с пропуснатия маркер за време.
6т. 9. Попълнете изречението с пропуснатия маркер за време.
6т. 10. Попълнете изречението с пропуснатия маркер за време.
6т. 11. Попълнете изречението с пропуснатия маркер за време.
6т. 12. Попълнете изречението с пропуснатите маркери за пространство.
11т. 13. Напишете на френски „Той живее във Франция от две години“, като не забравяте препинателния знак в края.
11т. 14. Напишете на френски “През седмицата нямам време.“
11т. 15. Напишете на френски „Разстоянието се изминава за няколко часа“, като не пропускате препинателния знак в края на изречението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!