logo

Тест: Образуване на съществителни от прилагателни. Nominalisation adjectivale.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Един от начините да образуваме съществителни от прилагателни е да използваме основната форма на прилагателното.
2
Прилагателните, които се употребяват като съществителни, винаги са в мъжки род.
3
По-честият начин да образуваме съществителни от прилагателни е с помощта на суфикси (наставки).
4
Наставките за име на качество образуват съществителни от женски род.
5
Кое е излишното съществително в серията (според начина на образуване)?
6
Коя е излишната двойка в серията (според значенията на съществителните)?
7
Кои от следните прилагателни НЕ образуват съществителни по модела généreux-générosité?
8
Свържи прилагателните с правилния суфикс, с който образуват съответното съществително.
9
Свържи прилагателните с правилния суфикс, с който образуват съответното съществително.
10
Свържи изреченията със съответното значение на подчертаното съществително.
11
Попълни изречението с правилното съществително от прилагателното beau.
12
Попълни изреченията с правилното съществително от прилагателното large.
13
Попълни изречението „Стресът е болестта на века.“ с липсващите елементи.
14
Попълни изречението „Скромността не винаги е качество.“ с липсващите елементи.
15
Попълни изречението „Обичам те до лудост!“ с липсващите елементи.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “Образуване на съществителни от прилагателни. Nominalisation adjectivale.“ ще провериш дали си научил как даваме имена на качеството, като запазим само корена или  като прибавим наставка към прилагателното. Ще си припомниш най-честите прилагателни за качества и недостатъци, които се превръщат в съществително и как се употребяват те. Ще провериш и дали си запомнил най-често срещаните наставки от женски род за образуване на съществителни от прилагателни.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се