logo

Тест: Отглаголни съществителни. Nominalisation - 1.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е френската дума за съществителното „факт“?
2
Инфинитивите на някои глаголи можем да използваме като съществителни.
3
Отглаголните съществителни devoir, pouvoir, savoir са в мъжки род.
4
Отглаголните съществителни vol, essai visite са коренът на инфинитива на съответния глагол.
5
Отглаголни съществителни можем да образуваме от корена на глагола, като му прибавим наставка.
6
Когато отглаголниото съществително е образувано с наставка:
7
Свържи изразите със съответното значение.
8
Попълни изречението с израза за „еднопосочен билет.“
9
Свържи изразите със съответното значение на отглаголното съществително.
10
Свържи изреченията с липсващите отглаголни съществителни.
11
Попълни с липсващото съществително от глагола voler.
12
Попълни с липсващото съществително от глагола essayer.
13
Попълни с липсващото съществително за “посещение”.
14
Попълни липсващите елементи в изречението „Знанието е богатство“.
15
Попълни липсващите елементи в изречението „Еднопосочният билет е по-скъп от билета за отиване и връщане“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “Отглаголни съществителни. Nominalisation-1.“ ще провериш знаеш ли как от глаголите можеш да направиш съществителни имена. Ще си припомниш, че това става по 3 начина: като използваш инфинитива на някои глаголи, като използваш само корена на инфинитива, като към корена прибавиш наставка. Ще провериш и дали си запомнил най-често използваните като съществителни инфинитиви и в какъв род са всички те.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се