logo

Тест: Отглаголни съществителни. Nominalisation - 2.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Един от начините да образуваме отглаголни съществителни е да използваме само корена на инфинитива.
2
Отглаголните съществителни, образувани само от корена на инфинитива са винаги в мъжки род.
3
Отглаголни съществителни можем да образуваме от корена на глагола, като му прибавим наставка.
4
От един и същи глагол можем да образуваме различни по значение съществителни.
5
Когато отглаголното съществително е образувано с наставка:
6
Свържи изразите със значенията на отглаголните съществителни в тях.
7
Свържи изреченията със значенията на съществителните от глагола conseiller.
8
Свържи изреченията със значенията на подчертаните отглаголните съществителни.
9
Свържи изреченията със съответното значение на отглаголното съществително.
10
Свържи наставките със съответния род на съществителното, което образуват.
11
Свържи изреченията със съществителното, което съответства на глагола.
12
Попълни с липсващото съществително от глагола lire.
13
Попълни липсващото съществително от глагола peindre със съответния определителен член.
14
Попълни с липсващите съществителни от глаголите agir и diriger.
15
Попълни с липсващите съществителни от глаголите chauffer и applaudir със съответния им определителен член.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “Отглаголни съществителни. Nominalisation-2.“ ще провериш дали си научил как от корена на инфинитива можем да направим съществителни имена, като запазим само корена или като прибавим към него наставка. Ще си припомниш най-честите глаголи, които се превръщат в съществително и как се употребяват те. Ще провериш и дали си запомнил най-често срещаните наставки за образуване на отглаголни съществителни и как те определят рода им.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се