Упражнение: Отглаголни съществителни. Nominalisation - 2.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 “Отглаголни съществителни. Nominalisation-2.“ ще провериш дали си научил как от корена на инфинитива можем да направим съществителни имена, като запазим само корена или като прибавим към него наставка. Ще си припомниш най-честите глаголи, които се превръщат в съществително и как се употребяват те. Ще провериш и дали си запомнил най-често срещаните наставки за образуване на отглаголни съществителни и как те определят рода им.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Един от начините да образуваме отглаголни съществителни е да използваме само корена на инфинитива.
5т. 2. Отглаголните съществителни, образувани само от корена на инфинитива са винаги в мъжки род.
5т. 3. Отглаголни съществителни можем да образуваме от корена на глагола, като му прибавим наставка.
5т. 4. От един и същи глагол можем да образуваме различни по значение съществителни.
5т. 5. Когато отглаголното съществително е образувано с наставка:
6т. 6. Свържи изразите със значенията на отглаголните съществителни в тях.
6т. 7. Свържи изреченията със значенията на съществителните от глагола conseiller.
6т. 8. Свържи изреченията със значенията на подчертаните отглаголните съществителни.
6т. 9. Свържи изреченията със съответното значение на отглаголното съществително.
6т. 10. Свържи наставките със съответния род на съществителното, което образуват.
6т. 11. Свържи изреченията със съществителното, което съответства на глагола.
6т. 12. Попълни с липсващото съществително от глагола lire.
11т. 13. Попълни липсващото съществително от глагола peindre със съответния определителен член.
11т. 14. Попълни с липсващите съществителни от глаголите agir и diriger.
11т. 15. Попълни с липсващите съществителни от глаголите chauffer и applaudir със съответния им определителен член.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!