Упражнение: Conditionnel présent. Условно (сегашно) време.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 “ Conditionnel présent. Условно (сегашно) време.“ ще проверите какво знаете ли какво е условно сегашно време и как се образува то. Ще си припомните глаголите, които имат особена бъдеща основа и ще проверите дали сте запомнили по какво се различават формите на futur simple и на conditionnel présent. Ще проверите и дали сте научили кога се използва на френски това време и какво означава то.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Въпреки името си, conditionnel présent се отнася към бъдещето.
5т. 2. Формите на conditionnel présent вземат основата от простото бъдеще – futur simple.
5т. 3. Формите на conditionnel présent вземат окончанията от миналото време imparfait.
5т. 4. В простото бъдеще (futur simple) и в сегашното условно време (conditionnel présent) винаги се чува звук [R].
5т. 5. С изключение на 1-во и 2-ро л. мн.ч., цялото спрежение на conditionnel présent накрая звучи [] 1,55-2,31
6т. 6. Свържете изразите със съответното време.
6т. 7. Свържете изразите със съответното време.
6т. 8. Свържете изразите със съответното време.
6т. 9. Свържете изразите със съответното време.
6т. 10. Допишете липсващите окончания за conditionnel présent.
6т. 11. Свържете изреченията със съответното значение на conditionnel présent.
6т. 12. Свържете изреченията със съответното значение на conditionnel présent.
11т. 13. Напишете на френски „Бих искал един шоколад.“
11т. 14. Напишете на френски „Можете ли да ми помогнете?“.
11т. 15. Напишете на френски „По-добре би било да тръгваме.“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!