logo

Тест: Expression du but. Изразяване на цел.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
„Pourquoi… “ е въпросителна дума, с която питаме за причина и за цел.
2
Изречението „Je cherche à comprendre.“ означава:
3
Кои от връзките можем да използваме в просто изречение с инфинитив?
4
И двете дадени изречения съдържат намерение да се избегне нещо („за да не..."): Il a pris un taxi pour ne pas être en retard. Il a pris un taxi de peur d’être en retard.
5
В сложно изречение целта се съдържа в подчиненото и неговият глагол винаги е в подчинително наклонение (subjonctif).
6
В кои изречения няма грешка в подчиненото за цел?
7
В кои изречения има грешка в подчиненото за цел?
8
Свържи изреченията с пропуснатите форми на глаголите être и comprendre.
9
Свържи изреченията с пропуснатите думи за цел.
10
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
11
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
12
Подреди елементите така, че да се получи правилно построено изречение.
13
Дадени са изреченията „Il travaille dur/il veut réussir aux examins.“ Допиши липсващата връзка в простото изречение.
14
Дадени са изреченията „Il explique bien/Je dois comprendre.“ Допиши липсващата връзка в сложното изречение.
15
Дадени са изреченията „J’organise une fête/Les enfants pourront s’amuser.“ Допиши липсващите елементи в сложното изречение.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Expression du but. Изразяване на цел” ще провериш знаеш ли с какви изрази във френския език се построяват изречения, в които се съобщава някаква цел. Ще провериш дали знаеш как става това и какъв е редът на елементите в сложно изречение, с кои изрази и глаголни форми можем да построим просто изречение. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се