Упражнение: Discours rapporté. Непряка реч.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „Discours rapporté. Непряка реч.” ще видите дали сте научили как става прехвърлянето от пряка в непряка реч: в разказни (QUE) и заповедни (DE+infinitif) изречения. Ще проверите дали сте запомнили как се трансформират въпросителните изречения: при общия въпрос – SI…, и при частичния въпрос – mot interrogatif/ ce que/ ce qui).

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В непряка реч  въвеждаме съобщително изречение с QUE (QU’)
5т. 2. В непряка реч въвеждаме заповедно изречение с конструкцията DE+(ne pas) infinitif.
5т. 3. В непряка реч въвеждаме въпросително изречение (общ въпрос) със SI (S’), като премахваме елементите на въпросителното изречение „est-ce que“ или инверсията.
5т. 4. В непряка реч въвеждаме въпросително изречение (частичен въпрос), като просто премахваме „est-ce que“ или инверсията.
5т. 5. В непряка реч въвеждаме въпросителното изречение за допълнение (какво):
6т. 6. Допълнете със свързващия елемент изреченията в непряка реч.
6т. 7. Допълнете със свързващия елемент изреченията в непряка реч.
6т. 8. Подредете правилно изречението в непряка реч.
6т. 9. Подредете правилно изречението в непряка реч.
6т. 10. Подредете правилно изречението.
6т. 11. Попълнете с липсващите елементи в изречението „Знам, че имаш право“.
6т. 12. Попълнете изречението „Моля ви да е извините.“ с липсващите елементи.
11т. 13. Напишете в непряка реч “Как се казваш?“, като започнете с израза „той не знае“.
11т. 14. Напишете на френски „Питам се какво прави той.“
11т. 15. Напишете в непряка реч “Той пита какво става (какво се случва)”.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!