logo

Тест: Свързване на действия във времето. Corrélation temporelle.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две последователни действия можем да разполагаме в просто изречение, но глаголът на второто действие се изразява с инфинитив.
2
Кои от тези изречения са правилно построени?
3
Две последователни действия можем да разполагаме в просто изречение, като второто действие може да се изрaзи с отглаголно съществително.
4
В просто изречение едновременни действия можем да изразим и с деепричастие на глагола (en rentrant).
5
В сложно изречение второто действие се въвежда с подчинителни съюзи.
6
В кои от тези изречения QUAND може да се замести с LORSQUE?
7
Свържи началото на изреченията със съответния инфинитив.
8
Свържи изреченията със съответната подчинителна връзка.
9
Свържи изреченията със съответната подчинителна връзка.
10
Viens me voir!
  • Подреди елементите така, че да получиш правилно следващо изречение.
11
On peut prendre un café.
  • Подреди елементите така, че да получиш правилно следващо изречение.
12
Il fait ses devoirs.
  • Подреди правилно следващото изречение.
13
Допълни изречението с липсващата връзка.
14
Допълни изречението с липсващата форма на глагола revenir.
15
Допълни изречението с липсващата връзка.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Свързване на действия във времето. Corrélation temporelle” ще провериш знаеш ли как на френски език се построяват изречения, в които се разполагат предварителни, последователни и едновременни действия. Ще провериш дали знаеш как става това в просто, в сложно и в независимо изречение. Ще провериш и знаеш ли след кои съюзи глаголът в подчиненото изречение трябва да е в subjonctif. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се