logo

Тест: Expression de la conséquence. Изразяване на следствие.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във френския език последицата се изразява най-често в отделно изречение, което следва изречението, което съдържа причината.
2
Кой израз не е сред елементите, които въвеждат някаква последица?
3
В сложно изречение с подчинено за последица използваме съюза de sorte que (…, така че…).
4
Съюзът de sorte que се използва и за въвеждане на подчинено изречение за цел (… така, че…). Как тогава разбираме за какво се отнася изречението?
5
Кои от тези изречения съдържат подчинено за последствие?
6
Кои от тези изречения са подредени неправилно?
7
Кои от тези изречения са подредени правилно?
8
Il a eu son permis de conduire.
  • Подреди следващото изречение за последствието.
9
Tu n’as pas noté le numéro ?
  • Подреди следващото изречение.
10
Довърши изречението „Je n’ai pas fait d’économies…“, като подредиш правилно подчиненото изречение.
11
Tu as bu !
  • Подреди следващото изречение „Значи няма да караш.“
12
Tu as bu ?
  • Подреди следващото изречение „Тогава аз ще карам.“
13
Дадено е изречението „J’ai acheté beaucoup de cadeaux de sorte que tout le monde soit heureux.“ Допиши правилната глаголна форма, за да превърнеш подчиненото изречение за цел (…, за да бъдат доволни всички) в подчинено за следствие (… така, че всички са доволни).
14
Дадено е изречението "Tu as bu !".
  • Допиши липсващата връзка (две думи!) в разговорното изречение „Естествено, няма да караш.“
15
Напиши на френски език известната фраза „Мисля, следователно съществувам.“

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Expression de la conséquence. Изразяване на следствие” ще провериш знаеш ли с какви изрази във френския език се построяват изречения, в които се съобщава последица от някакво действие. Ще провериш дали знаеш как става това в независимо (просто) и в сложно изречение, кои изрази можем да използваме и къде е мястото им в изречението. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се