logo

Тест: Subjonctif. Подчинително наклонение – 3 част.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във френския език инфинитивът и подчинителното наклонение (subjonctif) изразяват сроден смисъл, но инфинитив използваме при един и същи подлог, а subjonctif – при наличие на втори, различен от първия, подлог.
2
Когато използваме безлични модални изрази (от типа IL est nécessaire/possible …) с инфинитив, НЕ знаем кой всъщност трябва да извърши действието на инфинитива, а когато ги използваме със subjonctif, знаем точно кой трябва да извърши действието.
3
Когато използваме безлични изрази за преценка (от типа IL est dommage/urgent …) с инфинитив, НЕ знаем кой всъщност трябва да извърши действието на инфинитива, а когато ги използваме със subjonctif, знаем точно кой трябва да извърши действието.
4
Когато използваме лични изрази за чувство (от типа JE suis content/désolé …) с инфинитив, подлогът на глагола „être“ върши действието на инфинитива, а когато ги използваме със subjonctif, трябва да има втори подлог.
5
Когато в израза être+adjectif прилагателното е probable, sûr/certain, следващият глагол е в subjonctif САМО ако прилагателното е в „отрицателен смисъл“ (peu probable/pas sûr/pas certain).
6
Свържи изреченията с модалността, която изразяват.
7
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои – инфинитив? Свържи съответните части на изреченята.
8
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои – инфинитив? Свържи съответните части на изреченята.
9
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои НЕ? Свържи съответните части на изреченята.
10
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои НЕ? Свържи съответните части на изреченята.
11
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои НЕ? Свържи съответните части на изреченята.
12
Допиши изреченията с правилната форма на глагола partir.
13
Допиши на френски изречението „Сигурно е, че тя ще дойде.“, като за „сигурно“ използвай certain.
14
Допиши на френски изречението „Малко вероятно е тя да дойде.“, като използвш „peu probable“.
15
Допиши на френски изречението „Не съм сигурен, че ти можеш да спечелиш.’’, като за „сигурен“ използвай certain.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Subjonctif. Подчинително наклонение – 3 част.” ще видиш дали си научил кога можем да употребяваме инфинитив и кога трябва да употребяваме подчинителното наклонение (subjonctif) след изразите за модалност и преценка – безлични (от типа IL+ETRE+ADJECTIF), както и лични (от типа JE/TU/IL…+ETRE+ADJECTIF). Ще видиш също дали си запомнил с кои прилагателни в тези изрази трябва да използваме „обикновени“ времена на изявителното наклонение (най-често - futur).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се