logo

Тест: La négation. Отрицателно изречение.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На френски език отрицателната форма се състои от 2 елемента, NE…PAS, които в разказно изречение ограждат спрегнатия глагол
2
Когато глаголът е в passé composé, двата елемента на отрицанието ограждат САМО спомагателния глагол.
3
Изречението започва с отрицателния елемент NE (N’), когато:
4
Двата елемента на отрицанието стоят пред глагола, когато:
5
Ако в изречението има „отрицателна“ дума (rien, jamais, personne…), тогава:
6
Репликата „Няма нищо!“ (като отговор на извинение) на френски се казва:
7
Свържете изреченията със съответната роля на rien:
8
Свържете изреченията със съответната роля на  personne:
9
Свържете изреченията със съответното значение на думата personne.
10
Свържете изреченията със съответното значение на подчертаните думи
11
Свържете изреченията със съответното значение на plus.
12
Свържете изреченията със съответното значение на ne…que
13
Отговорете с „аз също не“ на репликата „Je n’aime pas le poisson“.
14
Отговорете с „да“ (напротив), на въпроса „Tu ne sors pas ?“.
15
Напишете отново изречението като го поправите, ако е допусната грешка.
  • Il n’a pas de la chance.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „La négation. Отрицателно изречение.” ще си припомните как се образува отрицателната форма на глагола и как се подрежда отрицателно изречение. Ще проверите дали знаете, че в отрицателна форма неопределеното пряко допълнение се въвежда с предлога DE. Ще проверите дали сте научили в кои случаи отпада вторият елемент на отрицанието PAS, както и какво е значението на формулата ne…que. Ще видите знаете ли как се използват изразите aussi/non plus, както и OUI/SI.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се