Упражнение: La négation. Отрицателно изречение.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „La négation. Отрицателно изречение.” ще си припомните как се образува отрицателната форма на глагола и как се подрежда отрицателно изречение. Ще проверите дали знаете, че в отрицателна форма неопределеното пряко допълнение се въвежда с предлога DE. Ще проверите дали сте научили в кои случаи отпада вторият елемент на отрицанието PAS, както и какво е значението на формулата ne…que. Ще видите знаете ли как се използват изразите aussi/non plus, както и OUI/SI.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На френски език отрицателната форма се състои от 2 елемента, NE…PAS, които в разказно изречение ограждат спрегнатия глагол
5т. 2. Когато глаголът е в passé composé, двата елемента на отрицанието ограждат САМО спомагателния глагол.
5т. 3. Изречението започва с отрицателния елемент NE (N’), когато:
5т. 4. Двата елемента на отрицанието стоят пред глагола, когато:
5т. 5. Ако в изречението има „отрицателна“ дума (rien, jamais, personne…), тогава:
6т. 6. Репликата „Няма нищо!“ (като отговор на извинение) на френски се казва:
6т. 7. Свържете изреченията със съответната роля на rien:
6т. 8. Свържете изреченията със съответната роля на  personne:
6т. 9. Свържете изреченията със съответното значение на думата personne.
6т. 10. Свържете изреченията със съответното значение на подчертаните думи
6т. 11. Свържете изреченията със съответното значение на plus.
6т. 12. Свържете изреченията със съответното значение на ne…que
11т. 13. Отговорете с „аз също не“ на репликата „Je n’aime pas le poisson“.
11т. 14. Отговорете с „да“ (напротив), на въпроса „Tu ne sors pas ?“.
11т. 15. Напишете отново изречението като го поправите, ако е допусната грешка.
  • Il n’a pas de la chance.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!