logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато е в ролята на прилагателно TOUT означава „цял“ или „всеки“ и може да пояснява съществителното, въведено с определителен член: le/la/les
2
Формата за мъжки род в множествено число е:
3
Когато е в ролята на прилагателно TOUT означава „цял“ или „всички“ и може да пояснява съществителното, определено с показателно (ce/cette/ces) или притежателно прилагателно (mon, ton…)
4
Когато е в ролята на местоимение TOUT /TOUS/TOUTES/ е антоним (има противоположно значение) на RIEN /PERSONNE
5
Когато е в ролята на наречие TOUT означава „съвсем“, „изцяло“
6
Свържете изразите със съответното значение на TOUT.
7
Свържете изразите със съответното значение на TOUT.
8
Свържете изреченията със съответната роля на tout/tous:
9
Свържете изреченията с правилната форма на наречието TOUT.
10
Свържете изразите със съответното значение.
11
Свържете изреченията със съответното значение.
12
Свържете изреченията със съответното значение.
13
Попълнете с липсващите елементи изречението „Продължете направо!“
14
Попълнете с липсващите елементи изречението „Най-напред ще поправим грешките.“
15
Напишете изречението Tous ont compris., като заместите tous с tout le monde.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „TOUT ” ще проверите дали знаете в какви роли влиза и как се употребява френската дума TOUT: като прилагателно (всеки, цял), като местоимение (всичко, всички), като наречие (напълно, изцяло, съвсем…). Ще видите дали сте запомнили в какви конструкции се употребява TOUT и как се променя по форма. Ще си припомните как се употребява израза tout le monde. Ще проверите дали сте научили и много често употребявани изрази с TOUT.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се