Упражнение: Quantité, intensité. Количество, интензивност.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 “Quantité, intensité. Количество, интензивност.” ще проверите дали сте научили как се изразяват тези две категории в езика. Ще проверите знаете ли как се употребяват съответните изрази (наречия) за количество и интензивност - никак, малко, няколко, доста, много, и пр. (pas du tout, un peu, quelques, plusieurs, beaucoup, assez, trop, etc., с или без предлога DE). Ще поверите и дали сте научили новите думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато количеството е изразено с числително (точeн брой) или с plusieurs/quelques, съществителното се въвежда направо след това.
5т. 2. Коя е правилната „формула“?
5т. 3. Числителните million и milliard изискват предлога DE.
5т. 4. Когато използваме дума, с която се мери количество, пред съществителното се слага предлога DE.
5т. 5. Наречията за количество trop, beaucoup, assez, un peu, въвеждат съществителните с предлога DE.
6т. 6. Свържете изразите със съответните знаци за количество:
6т. 7. Свържете изразите със съответното количество.
6т. 8. Свържете изреченията със съответното значение.
6т. 9. Свържете изразите с правилното наречие за „много“.
6т. 10. Свържете изразите с правилното наречие за „ не много“.
6т. 11. Попълнете липсващите елементи в изречението „Тя не кара прекалено бързо“.
6т. 12. Попълнете липсващите елементи в изречението „Получих много подаръци“.
11т. 13. Напишете на френски „Не спортувам достатъчно“.
11т. 14. Напишете на френски “няколко парчета месо”.
11т. 15. Напишете на френски „Той яде прекалено много“.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!