logo

Тест: Quantité, intensité. Количество, интензивност.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато количеството е изразено с числително (точeн брой) или с plusieurs/quelques, съществителното се въвежда направо след това.
2
Коя е правилната „формула“?
3
Числителните million и milliard изискват предлога DE.
4
Когато използваме дума, с която се мери количество, пред съществителното се слага предлога DE.
5
Наречията за количество trop, beaucoup, assez, un peu, въвеждат съществителните с предлога DE.
6
Свържете изразите със съответните знаци за количество:
7
Свържете изразите със съответното количество.
8
Свържете изреченията със съответното значение.
9
Свържете изразите с правилното наречие за „много“.
10
Свържете изразите с правилното наречие за „ не много“.
11
Попълнете липсващите елементи в изречението „Тя не кара прекалено бързо“.
12
Попълнете липсващите елементи в изречението „Получих много подаръци“.
13
Напишете на френски „Не спортувам достатъчно“.
14
Напишете на френски “няколко парчета месо”.
15
Напишете на френски „Той яде прекалено много“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “Quantité, intensité. Количество, интензивност.” ще проверите дали сте научили как се изразяват тези две категории в езика. Ще проверите знаете ли как се употребяват съответните изрази (наречия) за количество и интензивност - никак, малко, няколко, доста, много, и пр. (pas du tout, un peu, quelques, plusieurs, beaucoup, assez, trop, etc., с или без предлога DE). Ще поверите и дали сте научили новите думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се