logo

Тест: Subjonctif. Подчинително наклонение – 2 част.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дали в подчиненото изречение ще има subjonctif зависи от въвеждащия глагол в главното изречение.
2
Глаголите, които изискват подчинително наклонение (subjonctif), са същите, които могат да се построят с инфинитив, ако подлогът върши и действието на инфинитива.
3
В подчиненото изречение (2 подлога) глаголите за желание, задължение и възможност изискват subjonctif.
4
В подчиненото изречение (2 подлога) глаголите за „чувства“ (aimer/détester…) НЕ изискват subjonctif.
5
В подчиненото изречение (2 подлога) глаголите за „отношение“ (douter/craindre…) изискват subjonctif.
6
В кои от изреченията на френски ще използваш subjonctif и в кои – infinitif?
7
В кои от изреченията ще използваме subjonctif и в кои – infinitif? Свържи съответните части на изреченията.
8
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои – infinitif? Свържи съответните части на изреченята.
9
В кои от изреченията ще използваме subjonctif и в кои – infinitif? Свържи съответните части на изреченята.
10
В кои от изреченията ще използваш subjonctif и в кои – infinitif? Свържи съответните части на изреченята.
11
Допиши изреченията с правилната форма на глагола venir.
12
Допиши изреченията с правилната форма на глагола faire.
13
Допиши на френски изречението „Трябва да научим сюбжонктива.“, като за „трябва“ използвай глагола devoir.
14
Допиши на френски изречението „Трябва да научим сюбжонктива.“, като за „трябва“ използвай формулата Il faut.
15
Допиши на френски изречението „Страхувам се, че това е невъзможно.’’, като за „страхувам се“ използвай израза avoir peur.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Subjonctif. Подчинително наклонение – 2 част.” ще видиш дали си научил кои глаголи „изискват“ подчинително наклонение (subjonctif) в подчиненото изречение. Ще провериш също знаеш ли кога и как при тези глаголи можеш да използваш инфинитив вместо subjonctif. Така ще си припомниш и дали си научил видовете модални глаголи и изрази, както и глаголите за чувсто и отношение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се