logo

Тест: Формули за подчертаване. Formules pour mettre en relief.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във формулите за подчертаване поставяме в началото на изречението не отделна дума, а цялата група съответно на подлога, допълнението и обстоятелството.
2
За да подчертаем подлога (je,tu,il…) във формулата C’est…QUI използваме серията свободни местоимения (moi, toi, lui…).
3
За да подчертаем допълнението:
4
Дадено е изречението “Il est allé se promener au parc.” Кои са правилните формули за подчертаване на обстоятелството за място?
5
Дадено е изречението “Il est sorti avec son vélo.” Кое е правилното изречение за подчертаване на обстоятелството?
6
Свържи изреченията с правилната форма на местоимението след формулата за подчертаване на подлога.
7
Свържи изреченията с правилната форма на глагола след формулата за подчертаване на подлога.
8
Дадено е изречението Tu vas au parc pour essayer ton vélo. Преподреди го така, че да получиш правилно построено изречение с формула за подчертаване.
9
Дадено е изречението Tu pars dans deux jours. Преподреди го така, че да получиш правилно построено изречение с формула за подчертаване.
10
Дадено е изречението Tu pars pour la France. Преподреди го така, че да получиш правилно построено изречение с формула за подчертаване.
11
Дадено е изречението Tu pars pour la France parce que tu as trouvé un vol pas cher. Преподреди го така, че да получиш правилно построено изречение с формула за подчертаване.
12
Дадено е изречението Tu dois voir la vidéo encore une fois. Преподреди го така, че да получиш правилно построено изречение с формула за подчертаване.
13
Дадено е изречението Ils font des bêtises. Допълни формулата за подчертания елемент.
14
Дадено е изречението Tu fais là une faute. Допълни формулата за подчертания елемент.
15
Дадено е изречението Tu vas faire du vélo dans le parc. Допълни формулата за подчертания елемент.

Описание на теста

Как да откроим най-важната информация, която съобщаваме в едно изречение? Направи онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „Формули за подчертаване. Formules pour mettre en relief” и ще  видиш дали вече знаеш отговора на този въпрос. Ще провериш знаеш ли как се подчертава кой точно върши действието. Ще видиш и дали можеш да поставиш на първа позиция, който и да е друг елемент в изречението. Да, с формулата C’est….que. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се