Упражнение: EN et Y. Местоимения за място, местоимения за допълнение.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 „EN et Y. Местоимения за място, местоимения за допълнение.” ще видите дали сте научили какво заместват и как се употребяват тези две уникални за френския език местоимения - EN и Y. Ще проверите дали знаете, че Y може да замества всяко обстоятелство за място (там), с изключение на „от там“, както и всяко непряко (неодушевено) допълнение, въведено с предлога à. Ще проверите знаете ли, че EN може да замества обстоятелството за място „от там“, както и всяко (неодушевено) допълнение, пряко (неопределено) или непряко, въведено с предлога de.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Y означава „там“ (местоимение) и замества:
5т. 2. EN означава „от там“ (местоимение) и замества място, въведено САМО с предлога DE.
5т. 3. Y е местоимение за непряко НЕОДУШЕВЕНО допълнение (COI) въведено САМО с предлога À.
5т. 4. EN е местоимение за пряко допълнение (COD), когато в предходно изречение то е въведено с НЕОПРЕДЕЛИТЕЛЕН член
5т. 5. EN е местоимение за пряко допълнение, когато в предходно изречение то е въведено с някакво количество, както и за непряко, въведено с предлога DE.
6т. 6. Свържете с подходящото местоимение за място.
6т. 7. Попълнете с липсващото местоимение за допълнение.
6т. 8. Попълнете с липсващото местоимение за допълнение.
6т. 9. Попълнете с липсващите елементи (местоимение за допълнение и количество).
6т. 10. Подредете правилно изречението „Той говори за това с тях“.
6т. 11. Попълнете с липсващите елементи.
6т. 12. Попълнете изреченията с липсващите елементи.
11т. 13. Напишете на френски „Нямах желание (за това).“
11т. 14. Напишете на френски „Исках да участвам (в това).“
11т. 15. Напишете на френски „Хайде, давай!“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!