logo

Тест: Les pronoms démonstratifs. Показателни местоимения - 1.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формите на показателните местоимения НЕ се различават от формите на показателните прилагателни.
2
Показателните местоимения се използват и със съществителното, което заместват.
3
Показателното местоимение за множествено число има една форма за мъжки и за женски род.
4
На френски език показателните местоимения имат 5 форми: CELUI, CELLE, CEUX, CELLES, CE.
5
Формите на показателните местоимения CELUI, CELLE, CEUX, CELLES заместват конкретен, назован преди това, обект.
6
Кои форми на показателните местоимения са написани НЕПРАВИЛНО?
7
Свържи показателното местоимение със съответното му на български език.
8
Свържи показателното местоимение със съответното му на български език.
9
Свържи изразите според това дали показателните местоимения са пояснени за разположението им в пространството или за техния притежател.
10
Свържи двете части на изреченията с подходящото показателно местоимение и съответната връзка – qui, que, dont.
11
Свържи двете части на изреченията с подходящото показателно местоимение и съответната връзка – qui, que, dont, où.
12
Допиши липсващите елементи в изреченията.
13
Попълни липсващите елементи в отговора на въпроса „Tu me parles d’un vieux film ?
14
Попълни липсващите елементи в отговора на въпроса „Tu me parles d’un vieux film?“
15
На въпроса „Je prends ces chocolats ou les autres sont meilleurs?“ oтговорете на френски “Не, тези (тук) са по-добри“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “ „Les pronoms démonstratifs. Показателни местоимения -1.” ще видиш дали си научил кои са формите на показателните местоимения, как се образуват и как се използват. Ще провериш дали си научил, че тези местоимения не могат да се използват „сами“ и затова винаги имат някакво пояснение – израз за разположение в пространството (-CI, -LÀ), за притежание или пък цяло относително изречение (QUI, QUE, DONT, OÙ…).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се