logo

Тест: Propositions relatives (pronoms COI : À QUI…, DONT).

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво замества QUI в изречението: C’est un monsieur qui habite ici.?
2
В изречението „Le numéro que vous appelez est occupé“ QUE замества прякото допълнение на глагола appeler.
3
В изречението „C’est le quartier où j’habite“ OÙ замества обстоятелството за място.
4
В изречението „C’est le monsieur à qui j’ai parlé“ предлогът À е част от групата на относителното местоимение за непряко допълнение.
5
Относителното местоиение DONT замества всякякво непряко допълнение, въведено с предлога de
6
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
7
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
8
Допишете липсващото относително местоимение.
9
Допишете липсващите относителното местоимение.
10
Допишете липсващите относителни местоимения.
11
Допишете липсващите относителни местоимения.
12
Подредете правилно изречението.
13
Свържете двете изречения в едно сложно с подчинено относително, като заместите„de cette dame“.
  • Voici la dame. Je te parle de cette dame. 
14
Свържете двете изречения в едно сложно с подчинено относително, като заместите„avec cette fille“.
  • C’est une fille. Je sors avec cette fille.
15
Напишете на френски „Това е нещо, за което не ми пука.“

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 “ Propositions relatives (pronoms COI : À QUI…, DONT)“ ще проверите дали си спомняте кои са сложните изречения с подчинено пояснително. Ще проверите дали помните относителните местоимения QUI, QUE и OÙ. Ще проверите и дали сте научили как се построяват подчинени изречения, които поясняват непряко допълнение за лице COI, въведено с предлог (à/avec/sur… qui), както и допълнение, въведено с предлога  DE, където използваме относителното местоимение DONT.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се