Упражнение: Propositions relatives (pronoms COI : À QUI…, DONT).


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А2 “ Propositions relatives (pronoms COI : À QUI…, DONT)“ ще проверите дали си спомняте кои са сложните изречения с подчинено пояснително. Ще проверите дали помните относителните местоимения QUI, QUE и OÙ. Ще проверите и дали сте научили как се построяват подчинени изречения, които поясняват непряко допълнение за лице COI, въведено с предлог (à/avec/sur… qui), както и допълнение, въведено с предлога  DE, където използваме относителното местоимение DONT.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво замества QUI в изречението: C’est un monsieur qui habite ici.?
5т. 2. В изречението „Le numéro que vous appelez est occupé“ QUE замества прякото допълнение на глагола appeler.
5т. 3. В изречението „C’est le quartier où j’habite“ OÙ замества обстоятелството за място.
5т. 4. В изречението „C’est le monsieur à qui j’ai parlé“ предлогът À е част от групата на относителното местоимение за непряко допълнение.
5т. 5. Относителното местоиение DONT замества всякякво непряко допълнение, въведено с предлога de
6т. 6. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
6т. 7. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
6т. 8. Допишете липсващото относително местоимение.
6т. 9. Допишете липсващите относителното местоимение.
6т. 10. Допишете липсващите относителни местоимения.
6т. 11. Допишете липсващите относителни местоимения.
6т. 12. Подредете правилно изречението.
11т. 13. Свържете двете изречения в едно сложно с подчинено относително, като заместите„de cette dame“.
  • Voici la dame. Je te parle de cette dame. 
11т. 14. Свържете двете изречения в едно сложно с подчинено относително, като заместите„avec cette fille“.
  • C’est une fille. Je sors avec cette fille.
11т. 15. Напишете на френски „Това е нещо, за което не ми пука.“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!