logo

Тест: Структура на изречението. Част 1. La phrase indépendante. Partie 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основните части на простото (независимото) изречение са спрегнатият глагол и вършителят на действието, който изпълнява ролята на подлог (sujet).
2
Подлогът (le sujet) стои на първо място в разказното изречение и може да се състои:
3
В зависимост от конструкцията на глагола в разказното изречение може да има допълнение (complément), което стои след глагола и може да бъде пряко (без предлог) или непряко (с предлог).
4
В ролята на допълнение (complément) може да бъде:
5
В просто изречение глаголната група може да съдържа спрегната форма и инфинитив.
6
Свържи изреченията със съответната конструкция на глагола.
7
Свържи изреченията със съответната конструкция на глагола.
8
Подреди правилно въпросителното изречение, зададено без EST-CE QUE (нито с интонация). Est-ce que tu vas venir ?
9
Подреди правилно въпросителното изречение, зададено без EST-CE QUE (нито с интонация).
  • Où est-ce que tu vas ?
10
Дадено е изречението Il a vu les filles. Подреди го правилно, ако допълнението е заместено с местоимение.
11
Дадено е изречението Il a parlé de ces films. Подреди го правилно, ако допълнението е заместено с местоимение.
12
Дадено е изречението Vous allez vous amuser dehors. Подреди го правилно в заповедна форма.
13
Дадено е изречението Il va rencontrer ses amis. Допълни го с липсващото местоимение за допълнението.
14
Дадено е изречението Il a besoin de sa voiture. Допълни го с липсващото местоимение за допълнението.
15
Допълни с липсващите елементи изречението: „Тук има някакъв проблем.“

Описание на теста

Кои са най-важните части на изречението и как се подреждат думите в него? С този онлайн тест по френски език за ниво А2 „Структура на изречението. Част 1. La phrase indépendante. Partie 1.” ще провериш знаеш ли кои думи в езика са основата за съставяне на изречение, какви видове глаголи има, какви групи от думи могат да играят ролята на подлог и допълнение, къде е мястото за всяка роля, в кои случаи и под каква форма подлогът може да се постави след глагола, а допълнението да застане пред него.  Хайде, отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се