logo

Тест: Subjonctif présent. Подчинително наклонение – 1 част.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изявителното наклонение (indicatif) разполага със система от времена за миналото, настоящето и бъдещето, които отразяват реални действия във времето.
2
На френски език има два начина за изразяване на възможно действие – с инфинитив и с подчинително наклонение (subjonctif).
3
Когато подлогът в изречението е същият, който ще извърши възможното действие, вторият глагол е в нфинитив, а когато подлогът е различен, вторият глагол е в subjonctif.
4
Глаголът в подчинително наклонение (subjonctif) е въведен с подчинителната връзка QUE.
5
Основното правило за образуването на subjonctif présent е: от основата на 3-то лице мн.ч. сегашно време + окончанията –е, -es, -e//-ions, -iez, -ent.
6
Кои от формите на глагола chanter в subjonctif НЕ съвпадат със сегашното му време в индикатив?
7
Кои от формите на глагола agir в subjonctif НЕ съвпадат с миналото несвършено време (imparfait)?
8
Свържи формите на глагола partir със съответното време и наклонение.
9
Свържи формите на глаголите comprendre и croire със сегашното време на съответното наклонение.
10
Свържи изреченията с глаголите avoir и être според това дали са употребени в подчинително наклонение (subjonctif) или в заповедна форма.
11
Свържи изреченията с глагола aller според това в кое време и какво наклонение е спрегнат.
12
Свържи изреченията с глагола faire според това в кое време и какво наклонение е спрегнат.
13
Попълни липсващите форми на глаголите savoir и pouvoir.
14
Допиши на френски изречението „Той иска ние да заминем.’’
15
Допиши на френски изречението „Той иска тя да се върне.’’

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Le subjonctif présent. Подчинително наклонение – 1 част.” ще видиш дали си запомнил, че времената на изявително наклонение отразяват реално протичащото време, а подчинителното наклонение изразява действието като пожелателно и възможно. Ще провериш дали си научил как се образува така нареченото сегашно време на подчинителното наклонение и в какви случаи се употребява то.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се