logo

Тест: Participe présent / gérondif. Сегашно причастие / деепричастие.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои изречения има деепричастие (gérondif)?
2
Кое е грешното деепричастие (gérondif)?
3
Gérondif използваме при едновременност на две действия.
4
В изречението Il gesticule en parlant. „parlant означава:
5
В изречението „En me voyant elle s’est arrêtée de courir.“ En me voyant означава:
6
Свържи изреченията със значението на деепричастието.
7
Свържи изреченията със съответстващите им двойки изречения.
8
Свържи дадените изречения със съответстващите им.
9
Свържи дадените изречения със съответстващите им.
10
Свържи изреченията с правилната дума (сегашно причастие, деепричастие).
11
Допълни изречението с деепричастието на глагола savoir.
12
Допълни изречението с деепричастието на глагола regarder.
13
Допълни изречението: Elle a cassé sa jambe parce qu’elle est tombée de l’escalier, като заместиш подчертаното изречение с деепричастието на глагола.
14
Допълни изречението: Le public applaudit et il crie en même temps. като заместиш подчертаното изречение с деепричастието на глагола.
15
Довърши изречението „Апетитът идва с яденето“.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А2 „Participe présent / gérondif. Сегашно причастие / деепричастие” ще провериш знаеш ли как се образува деепричастието във френския език, с какво се различава по форма от сегашното причастие и как си разпределят употребите тези две форми, в зависимост от това кой върши действието на спрегнатия глагол и на причастията. Отговори на въпросите, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се