Биология

7. клас

Първи раздел

Увод

Втори раздел

Царство Монера (предядрени едноклетъчни организми)

Трети раздел

Царство Протиста (същинскоядрени едноклетъчни организми)

Четвърти раздел

Царство Растения

Пети раздел

Царство Гъби

Шести раздел

Царство животни

Седми раздел

Царство Животни. Тип Хордови

Осми раздел

Роля на организмите в природата и значението им за човека

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Структурна организация на човешкия организъм

Втори раздел

Храносмилателна система

Трети раздел

Дихателна система

Четвърти раздел

Отделителна система

Пети раздел

Сърдечно-съдова система

Шести раздел

Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

Седми раздел

Полова система

Осми раздел

Зародишно и следзародишно развитие

Девети раздел

Нервна система

Десети раздел

Ендокринна система

Единайсети раздел

Кожа

9. клас

Първи раздел

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите

Втори раздел

Процеси, протичащи в клетката

Трети раздел

Възпроизвеждане на клетката

10. клас

Първи раздел

Наследственост и изменчивост на организмите

Втори раздел

Размножаване, растеж и индивидуално развитие

Трети раздел

Популация, биоценоза, екосистема

Четвърти раздел

Екологични фактори

Пети раздел

Биологична еволюция

Шести раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се