Биология

7. клас

Първи раздел

Увод

Втори раздел

Царство Монера (предядрени едноклетъчни организми)

Трети раздел

Царство Протиста (същинскоядрени едноклетъчни организми)

Четвърти раздел

Царство Растения

Пети раздел

Царство Гъби

Шести раздел

Царство животни

Седми раздел

Царство Животни. Тип Хордови

Осми раздел

Роля на организмите в природата и значението им за човека

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Структурна организация на човешкия организъм

Трети раздел

Храносмилателна система

Четвърти раздел

Дихателна система

Пети раздел

Отделителна система

Шести раздел

Сърдечно-съдова система

Седми раздел

Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

Осми раздел

Полова система

Девети раздел

Зародишно и следзародишно развитие

Десети раздел

Нервна система

Единайсети раздел

Ендокринна система

Дванайсети раздел

Кожа

Тринайсети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите

Трети раздел

Процеси, протичащи в клетката

Четвърти раздел

Възпроизвеждане на клетката

10. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Наследственост и изменчивост на организмите

Трети раздел

Размножаване, растеж и индивидуално развитие

Четвърти раздел

Популация, биоценоза, екосистема

Пети раздел

Екологични фактори

Шести раздел

Биологична еволюция

Седми раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се