Биология

7. клас

Първи раздел

Увод

Втори раздел

Царство Монера (предядрени едноклетъчни организми)

Трети раздел

Царство Протиста (същинскоядрени едноклетъчни организми)

Четвърти раздел

Царство Растения

Пети раздел

Царство Гъби

Шести раздел

Царство животни

Седми раздел

Царство Животни. Тип Хордови

Осми раздел

Роля на организмите в природата и значението им за човека

Девети раздел

Годишен преговор

8. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Структурна организация на човешкия организъм

Трети раздел

Храносмилателна система

Четвърти раздел

Дихателна система

Пети раздел

Отделителна система

Шести раздел

Сърдечно-съдова система

Седми раздел

Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

Осми раздел

Полова система

Девети раздел

Нервна система

Десети раздел

Ендокринна система

Единайсети раздел

Кожа

Дванайсети раздел

Стара програма

9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Клетката - основна структурно-функционална единица на организмите

Трети раздел

Процеси, протичащи в клетката

Четвърти раздел

Възпроизвеждане на клетката

Пети раздел

Стара програма

10. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Наследственост и изменчивост на организмите

Трети раздел

Размножаване, растеж и индивидуално развитие

Четвърти раздел

Популация, биоценоза, екосистема

Пети раздел

Екологични фактори

Шести раздел

Биологична еволюция

Седми раздел

Стара програма

Матура ПП

Първи раздел

Матура 2022

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се