new-logo

Тест: Роля на едноклетъчните организми в природата

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас "Роля на едноклетъчните организми в природата” ще проверите наученото за ролята на прокариотните и еукариотните организми в природата. Кои едноклетъчни видове са продуценти и кои - консументи и редуценти? Каква е ролята им в живота на многоклетъчните организми? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Едноклетъчните организми могат да бъдат както продуценти, така и консументи или редуценти.
2
Комбинацията от продуценти, консументи и редуценти образува хранителна ...
3
Цианобрактериите са едноклетъчни организми, които в хранителните вериги изпълняват ролята на:
4
Всички растителноподобни едноклетъчни са:
5
Планктонът във водните басейни включва растителноподобни едноклетъчни.
6
Кои от посочените елементи се усвояват от бактериите в почвата и се превръщат в достъпни за растенията форми?
7
Попълнете пропуснатите думи.
8
Амебата и Чехълчето са:
9
Някои гъбоподобни едноклетъчни влизат в задължителни симбиотични отношения с определени растения.
10
В пивопроизводството се използват гъбоподобни едноклетъчни, които могат да разграждат:
11
Кое от изброените е родствено най-далечно от останалите?
12
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
13
В производството на кой от изброените продукти НЕ се използват едноклетъчни организми?
14
Кое от изброените едноклетъчни няма отношение към живота на сухоземните растенията?
15
Кое от едноклетъчните на изображенията може да съществува независимо от други организми?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се