Упражнение: Многообразие на червеите. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 7. клас „Многообразие на червеите – част 1” ще проверите какво сте научили за многообразието на организмите в групата на червеите. Ще имате възможност да упражните класификацията на трите изучени типа червеи. Чрез това упражнение ще тествате доколко сте усвоили учебния материал относно устройството на тялото, особеностите и значението при различните свободноживеещи и някои паразитни червеи. Кои са най-характерните представители от тази група организми? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой от изброените видове е сухоземен представител?
5т. 2. Представителите на тип Членестоноги са произлезли от клас Малочетинести.
5т. 3. Хрилете са органи свързани с:
5т. 4. Червеите - паразити по растенията са от:
5т. 5. Попълнете липсващата дума, за да е вярно твърдението.
6т. 6. В кой клас при червеите за първи път се появяват видове с хриле?
6т. 7. Припомнете си видео-урока "Обща характеристика на гъбите" и отговорете на въпроса:
  • Кои организми, също като червеите, помагат за разграждането на органичната материя?
6т. 8. Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 9. Червеите, паразитиращи по растенията им вредят като:
6т. 10. Медицинската пиявица има две смукала. И двете служат само за прикрепяне към организма - гостоприемник.
6т. 11. Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 12. Припомнете си изучените видове както от групата на червеите, така и от тип Мешести.
  • Под всеки от изброените видове поставете таксона, към който принадлежи.
11т. 13. Ако даден водоем е замърсен, наличието на кой от изброените видове ще ни подскаже за това?
11т. 14. Червеният калифорнийски червей е много близък еволюционен роднина на Дъждовния червей. Като имате предвид това, какви изводи могат да се направят?
11т. 15. Припомнете си наученото от видео-урока "Тип Плоски червеи".
  • По какво си приличат представителите на клас Смукалници (Тип Плоски червеи) и клас Пиявици (Тип Прешленести червеи)?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!