new-logo

Тест: Многообразие на червеите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от изброените видове е сухоземен представител?
2
Представителите на тип Членестоноги са произлезли от клас Малочетинести.
3
Хрилете са органи свързани с:
4
Червеите - паразити по растенията са от:
5
Попълнете липсващата дума, за да е вярно твърдението.
6
В кой клас при червеите за първи път се появяват видове с хриле?
7
Припомнете си видео-урока "Обща характеристика на гъбите" и отговорете на въпроса:
  • Кои организми, също като червеите, помагат за разграждането на органичната материя?
8
Попълнете липсващите думи в текста.
9
Червеите, паразитиращи по растенията им вредят като:
10
Медицинската пиявица има две смукала. И двете служат само за прикрепяне към организма - гостоприемник.
11
Попълнете липсващите думи в текста.
12
Припомнете си изучените видове както от групата на червеите, така и от тип Мешести.
  • Под всеки от изброените видове поставете таксона, към който принадлежи.
13
Ако даден водоем е замърсен, наличието на кой от изброените видове ще ни подскаже за това?
14
Червеният калифорнийски червей е много близък еволюционен роднина на Дъждовния червей. Като имаш предвид това, какви изводи можеш да направиш?
15
Припомнете си наученото от видео-урока "Тип Плоски червеи".
  • По какво си приличат представителите на клас Смукалници (Тип Плоски червеи) и клас Пиявици (Тип Прешленести червеи)?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 7. клас „Многообразие на червеите – част 1” ще проверите какво сте научили за многообразието на организмите в групата на червеите. Ще имате възможност да упражните класификацията на трите изучени типа червеи. Чрез този тест ще тествате доколко сте усвоили учебния материал относно устройството на тялото, особеностите и значението при различните свободноживеещи и някои паразитни червеи. Кои са най-характерните представители от тази група организми? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се