logo

Тест: Защитени природни обекти в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Термините "защитени зони" и "защитени територии" са синоними.
2
Колко категории защитени територии има?
3
Има ли в България резервати, включени в световната мрежа на биосферните резервати?
4
Централен Балкан е:
5
Първият природен парк на Балканския полуостров е:
6
Вярно ли е твърдението?
  • В категорията "Природна забележителност" са включени обекти от неживата природа, с цел опазването им.
7
Какви са целите, заради които се създават природни паркове?
8
Защитените зони:
9
Подробности за категориите защитени територии са описани в Закона за биоразнообразието.
10
Кои територии са най-строго защитени?
11
Необходима ли е човешка намеса в поддържаните резервати?
12
Свържи категорията защитена територия със съответното ѝ име.
13
Разгледай дадената карта и попълни липсващите думи в текста.
14
Защитена зона "Калиакра" е създанена с цел опазване на диви прелетни птици като черен щъркел, чевеногуша гъска и розов пеликан?
  • Коя дейност според теб би трябвало да е забранена на територията на защитената зона?
15
Каква категория е защитената територия на картинката?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 7. клас ще упражниш наученото за защитените природни обекти в България. Ще имаш възможност да провериш знанията си за защитените територии и защитените зони. А помниш ли какво представляват резерватите, природните и националните паркове? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се