new-logo

Тест: Колониални едноклетъчни организми

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Колониални едноклетъчни организми” ще тествате знанията си относно колониалните протисти – тяхната структура, особености и разпространение. Ще упражните наученото за най-характерните представители на колониалните едноклетъчни. Каква е разликата между клетките в колониите на Волвокс и тези на Зоотамниум? От колко клетки са изградени колониите на Гониум и Еудорина? Тестът ще ви даде възможност да демонстрирате знанията си за тази група еукариотни организми. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Някои представители на тип Кореноножки са включени в групата на колониалните едноклетъчни.
2
Подредете правилно изречението.
3
От колко клетки се състои една колония на Гониум?
4
По какъв начин се изхранват колониите на Еудорина?
5
Зоотамниум е колониално едноклетъчно. Той е еукариотен организъм, който принадлежи към тип Камшичести.
6
Изхождайки от структурните характеристики на Еудорина, към кой таксон протисти се отнася тя?
7
Кои от твърденията относно Гониум са ГРЕШНИ?
8
Попълнете липсващите думи в текста.
9
Волвокс е камшичесто едноклетъчно. Кои от изброените твърдения относно жизнените му процеси са верни?
10
При Волвокс, повечето клетки са отговорни за изхранването на цялата колония. Каква е функцията на останалите клетки?
11
Как Зоотамниумът си набавя храна?
12
Свържете представените картинки със съответния вид колониално едноклетъчно.
13
Колониите на Зоотамниум приличат на колониите на Волвокс по това, че:
14
Броят клетки в колонията на Волвокс е много по-голям от този в колониите на Гониум и Еудорина. И при трите представителя всяка клетка от съответната колонията може да даде началото на нова колония.
15
За разлика от колониите на Гониума, колониите на Еудорината:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (44)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се