logo

Тест: Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Покритосеменните растения са най-многобройната група кормусни растения.
2
Какво представляват семеделите?
3
Най-важна особеност на покритосеменните растения е наличието на:
4
Кой е първият етап от размножаването при покритосеменните растения?
5
Къде се намира яйцеклетката при покритосеменните растения?
6
В семепъпката на всяко покритосеменно растение има по 8 яйцеклетки.
7
Кои от изброените особености са по-характерни за едносемеделните растения?
8
Попълни празните места в текста.
  • Помогни си с дадените думи: оплождането, опрашването, сперматозоидите, спермиите
9
Кое от твърденията за плодовете при покритосеменните растения е вярно?
10
Какво представлява двойното оплождане при цветните растения?
11
За какво помагат по-големите по площ листни петури на цветните растения?
12
Двусемеделните растения имат по-здрави стъбла, тъй като между проводящите им цеви е разположена механична тъкан.
13
Околоцветникът при кокичето е съставен от 6 венчелистчета, докато този при теменугата се състои от общо 10 чашелистчета и венчелистчета. Кое от двете растения спада към клас Едносемеделни?
  • Запиши отговора си с една дума.
14
Когато семенце на цветно растение попадне в почвата, при подходящи условия, то покълва сравнително бързо. Как се изхранва зародишът в семето след като няма същински вегетативни органи?
15
Кои са ГРЕШНИТЕ твърдения в текста?
  • Измирането на пчелите, причинено от замърсяване и увреждане на природната среда, в световен мащаб е много голям екологичен проблем. Пчелите са опрашители на много цветни растения. Без тези насекоми някои покритосеменни растения ще започнат да намаляват и в един момент ще изчезнат, тъй като няма да могат да разпространяват полена си.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще упражниш знанията си за най-голямата група кормусни растения - подотдел Покритосеменни (Цветни) растения. Как протичат процесите на опрашване и оплождане при тези растения? Какво представляват плодовете? Практически ще упражниш усвоения учебен материал за едносемеделните и двусемеделните растения. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се