logo

Тест: Царство Монера. Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В царство Монера са включени само прокариотни организми.
2
Колко на брой са основните групи предядрени организми?
3
Какво липсва в цитоплазмата на една прокариотна клетка?
4
Как се нарича структурата, обграждаща цитоплазмата?
5
Коя от изброените структури НЕ се среща при всички прокариотни клетки?
6
Коя от изброените характеристики се отнася за цианобактериите?
7
Попълни празните места в текста с някоя от дадените думи.
  • капсула, стена, обвивка, мембрана
8
Каква е ролята на ДНК молекулата в прокариотната клетка?
9
Довърши дадените изречения с правилните термини.
10
Кое от твърденията за размножаването на прокариотните организми НЕ е вярно?
11
Ако прокариотните клетки нямат структури за придвижване, те НЕ могат да променят местоположението си.
12
Попълни празните места в текста, като използваш някои от дадените думи.
  • едноклетъчни, многоклетъчни, цианобактериите, архебактериите
13
Прочети текста и отговори на въпроса след него:
  • Когато прокариотната клетка попадне в неблагоприятни условия, тя започва да отделя вода от цитоплазмата си. Размерите ѝ намаляват, като в същото време се обвива с допълнителни и много здрави обвивки. Жизнените ѝ процеси се забавят. Това състояние може да продължи хиляди години, докато условията на средата не се подобрят. 
 
14
Коя структура на клетката трябва да промениш, ако искаш да дирижираш всички действия и процеси в нея?
15
Свържи означенията на картинката със съответните структури от устройството на прокариотната клетка.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш до каква степен си усвоил учебния материал за царство Монера или т.нар. предядрени едноклетъчни организми. Ще упражниш знанията си за различните групи прокариотни организми и устройството на клетките им. Каква е разликата между клетъчна мембрана и клетъчната стена? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се