logo

Тест: Едноклетъчни организми. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към кое царство принадлежат първите появили се живи организми на Земята?
2
Съществуват ли безядрени клетки, които сами изграждат хранителните си вещества?
3
При протистите за първи път се появява:
4
Дишането при същинскоядрените организми може да бъде:
5
В колко таксона са обединени животноподобните протисти спрямо начина си на придвижване?
6
Клетките от кое царство имат по-големи размери?
  • Отговори с "царство Монера" или "царство Протиста".
7
Свържи изброените представители с царството, към което принадлежат.
8
Какво е характерно за растениеподобните протисти?
9
Кои от изброените твърдения са верни?
10
Кои от изброените организми изпълняват ролята на продуценти в природата?
11
Какво представлява процесът конюгация?
12
Свържи посочените представители с типа (или царство), към който принадлежат.
13
Прочети текста и отговори на въпросите след него:
  • Този организъм живее в сладководни басейни и спада към хетеротрофно изхранващите се протисти. Въпреки че е едноклетъчно, тялото му е сравнително сложно. По повърхността му има около 15 000 реснички, чрез които се придвижва. Освен това има клетъчна уста, клетъчен анус, две звездовидни свивателни вакуоли и цели две ядра. 
14
Какво със сигурност може да кажеш за посочения на изображението представител?
15
Разгледай картинката и посочи вярното твърдение.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво научи и запомни за едноклетъчните организми. Ще имаш възможност да преговориш и упражниш знанията си за царство Монера и царство Протиста. Какви са най-характерните им особености? Кои са по-известните им представители? Каква роля изпълняват в природата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се