logo

Тест: Безгръбначни животни. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е характерно за безгръбначните животни?
2
Двупластните животни са изградени от:
3
Съществуват ли безгръбначни животни без развити тъкани и органи?
4
Колко основни типа са включени в групата на червеите?
5
Тялото на членестоногите е покрито с:
6
Кой от изброените представители е от групата на трипластните животни?
7
Свържи изброените животни със съответните дихателни органи, чрез които дишат.
8
В кой ред са изброени само отделителни органи при безгръбначните животни?
9
При кои животни за първи път се появява храносмилателна система и симетрия, която разделя тялото им на лява и дясна половина?
10
Свържи посочените представители с таксона, към който принадлежат.
11
Попълни пропуснатото в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • Членестоноги, кутикула, черупка, Мекотели, крак, опашка
12
Подреди посочените безгръбначни животни, като започнеш с най-просто устроения представител.
13
Разгледай организмите от картинката и посочи кое от твърденията е вярно.
14
За разлика от прешленестите червеи при насекомите:
15
Прочети текста и запиши кой тип безгръбначни животни е описан:
  • В този тип са обединени трипластни животни с издължено, вретеновидно тяло. Кожно-мускулната им торба е изпълнена с течност под налягане, което ѝ придава кръгла форма. Някои представители са свободно живеещи и имат много малки размери. Други са паразити по животните или растенията. Такъв паразит, опасен и за човек, е Спирална трихина.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво запомни за безгръбначните животни. Ще имаш възможност да упражниш и преговориш различните типове и класове безгръбначни, както и характерните им особености. Провери дали помниш класификацията на тези животни и имената на по-интересните представители. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се