new-logo

Тест: Роля на живите организми в кръговрата на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според ролята си в кръговрата на веществата живите организми се разделят на три основни групи.
2
Кръговратът на веществата се осъществява между два компонента. Кои са те?
3
Организми, които използват за храна готови органични вещества, се наричат:
4
С какво е свързана основната функция на редуцентите?
5
Отношенията между организмите в природата изграждат:
6
Какво е характерно за продуцентите в природата?
7
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • хемосинтеза, кислород, вода, фотосинтеза
8
Кой от посочените организми изпълнява ролята на консумент в природата?
9
Кои от посочените организми ще стоят в края на една хранителна верига?
10
Може ли един консумент да използва за храна както продуценти, така и консументи от друг организмов вид?
11
Подреди посочените организми в хранителна верига, като започнеш с организмите, които произвеждат кислород.
12
В резултат от действието на кръговрата на веществата се постига:
13
В природата съществуват растения - хищници като Венерина мухоловка, които улавят насекоми. Кое от твърденията НЕ е вярно за тях?
14
Разгледай дадената хранителна мрежа. Посочи кой от изброените представители би бил подходящ да заеме звеното, означено с въпросителен знак.
15
Разгледай картинката и отговори на въпроса след нея.
  • Какво би се случило, ако и в природата изчезне липсващото от картинката звено?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво научи относно ролята на организмите в кръговрата на веществата. Ще имаш възможност да упражниш термини като продуценти, консументи и редуценти. Какво представляват хранителните вериги и хранителните мрежи? Как се постига балансът в природата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се