new-logo

Тест: Обща характеристика на животните

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Обща характеристика на животните” ще упражните знанията си за особеностите при представителите на Царство Животни. Ще имате възможност да проверите доколко сте усвоили термини като радиална симетрия, двустранна симетрия и фауна. Кои са основните видове тъкани при животните? Какво е характерно за безгръбначните и за гръбначните животни? Как протичат жизнените процеси при тях – хранене, дишане, размножаване? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Многообразието от животни на планетата Земя се нарича:
2
Тип Хордови включва животни с вътрешна опора на тялото.
3
При двустранната симетрия, през тялото на животните може да се прокара:
4
Кои от изброените видове тъкани се срещат при представителите на царство Животни?
5
Кои от жизнените процеси при животните са задължителни за съществуването им?
6
На посочената картинка е показано тялото на медуза, гледано от горе. През тялото е прокарана само една ос на симетрия. Възможно ли е прекарването и на друга ос на симтрия през тялото на това животно?
7
Съединителната тъкан обединява други два вида тъкани, които са жлезиста и костна, а епителната тъкан обединява покривната и хрущялната тъкан.
8
Попълнете пропуснатите думи в текста, за да се получи вярно твърдение.
9
Наличието на кръвоносната система не е задължително условие за съществуването на животните, тъй като много безгръбначни видове живеят и без нея.
10
Кой от изброените животински представители НЕ е всеяден?
11
Хермафродитен вид е този, при който във всеки отделен индивид от вида:
12
Полов диморфизъм се наблюдава, когато:
13
Лешоядите са много важни за сухоземната фауна животни, тъй като те са мършояди, т.е. еволюционно са се специализирали в храненето с труповете на други, вече умрели животни. По този начин те:
14
Като си припомните общите характеристики на растенията посочете приликите между тях и животните. Както животните, така и растенията:
15
Имайки предвид общата характеристика на гъбите и животните може да твърдим, че за разлика от представителите на царство Гъби, представителите на царство Животни:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (72)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се