logo

Тест: Клас Насекоми

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Клас Насекоми е най-многобройният клас в царство Животни.
2
Тялото при представителите на клас Насекоми е изградено от следните отдели:
3
Колко чифта антени имат видовете от клас Насекоми?
4
Някои представители на клас Насекоми са единствените безгръбначни, които имат:
5
Къде са захванати ходилните крайници на насекомите?
6
Кое от изброените твърдения е вярно?
7
При пълната метаморфоза на насекомите ларвната и възрастната форма са почти еднакви, докато при непълната метаморфоза двете форми изглеждат по различен начин.
8
Кое от посочените твърдения е ГРЕШНО?
9
Какъв тип устен апарат притежават комарите, които се хранят с кръв?
10
Подреди хронологично стадиите от развитието на насекомите с пълна метаморфоза, като започнеш от най-ранния.
11
Попълни празните места в текста, като използваш дадените думи:
  • стършели, търтеи, вътрешно, външно, неоплодена, оплодена
12
По какво ларвите на богомолките се различават от възрастните индивиди?
13
Кои от изброените разлики между представителите на клас Насекоми и клас Паякообразни са верни?
14
В кой от редовете са описани само членестоноги, които дишат единствено с помощта на трахеи?
15
Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво научи за организмите от клас Насекоми. Ще имаш възможност да упражниш знанията си за устройството на тялото при насекомите. Колко двойки ходилни крайници имат? А колко двойки са крилата? Кои са особеностите в устройството на очите и какви типове устен апарат притежават насекомите? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се