new-logo

Тест: Отдел Семенни растения. Подотдел Голосеменни растения

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Отдел Семенни. Подотдел Голосеменни” ще тествате знанията си относно голосеменните растения. Ще имате възможността практически да упражните класификацията на организмите в този подотдел, както и да проверите какво сте научили за жизнения им цикъл. Кои растения са еднодомните и кои - двудомни? Какво представлява поленовият прашец? С този тест по биология ще затвърдите наученото за ролята на спермии, полена и семената в опрашването и развитието на растенията от тази група. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Представителите от кой отдел могат да образуват семена?.
2
Кои са размножителните органи при голосеменните растения?
3
Как се наричат растенията, чиито листа НЕ опадват наведнъж всяка година?
4
Колко класа са включени към подотдел Голосеменни?
5
Свържете думите, така че термините да са правилни.
6
Образуват ли голосеменните растения цветове и съцветия?
7
Кой от посочените видове НЕ принадлежи към Подотдел Голосеменни?
8
Какви са структурите на дървесинната проводящатата тъкан при голосеменните?
9
Ако растение от един вид образува само мъжки размножителни органи, а друго растение от същия вид – само женски размножителни органи, то тези растения са:
10
Попълнете липсващите думи в текста.
11
Всяко поленово зърно се състои от две въздушни мехурчета и две мъжки полови клетки, наречени:
12
След оплождането при голосеменните се образуват семена, като всяко семе има:
13
Какво ще се случи ако на мястото на изсечени дъбови дървета се посадят иглолистни видове?
14
За разлика от мъховете и папратите, при голосеменните:
15
Припомнете си жизнения цикъл на папратите и посочете кои са причините, поради които жизненият цикъл на голосеменните може да продължи с години.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се