new-logo

Тест: Многообразие на едносемеделните растения

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас "Многообразие на покритосеменните (Цветни) растения. Част 2" ще упражните знанията си относно разнообразието при покритосеменните растения. Ще имате възможност да проверите наученото за класификацията при клас Едносемеделни. Чрез този тест ще проверите до колко сте усвоили учебния материал относно характеристиките на отделните семейства при Едносемеделните – кремови, кокичеви и житни. Освен това ще имате възможност да тествате знанията си за най-типичните представители в този клас. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от изброените семейства се включва в клас Едносемеделни?
2
Листата на растенията от семейство Кремови имат мрежовидно жилкуването.
3
Стъблата, изградени от възли и междувъзлия, са характерни за представителите на семейство:
4
Двуполови цветове с 6 околоцветни части се срещат при представители на семейство:
5
Съцветията при житните растения са от тип:
6
Попълнете пропуснатите думи, за да е правилно твърдението.
7
Околоцветникът при кокичевите и при кремовите растения е прост.
8
Свържете посочените растения със семействата, към които принадлежат.
9
За кое от изброените семейства се отнасят следните характеристики "3 тичинки, 1 плодник и плодове тип зърно"?
10
Кое от изброените твърдения е ГРЕШНО?
11
Кои от изброените характеристики НЕ се отнасят за цветовете на кокичевите растения?
12
Какво представляват посочените структури на изображението?
13
При сравнение на характеристики на кремовите и кокичевите растения може да кажем, че за разлика от растенията от семейство Кремови, тези от семейство Кокичеви:
14
Посочете грешните твърдения в текста, ако има такива, като имате предвид характеристиките на едносемеделните и двусемеделните растения.
  • "Венерината пантофка е защитена и рядка орхидея,  включена в Червената книга на България. При нея броят околоцветни части е кратен на 3, жилкуването на листата е успоредно. Заради което тя е едносемеделно растение и проводящите снопчета са разположени кръгово в основната тъкан на стъблото ѝ."
15
Миряна е на изпит по ботаника и трябва да посочи отдела, класа и семейството на растението от изображението. Припомнете си класификацията на цветните растения и ѝ помогнете, като попълните липсващите думи в текста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се