logo

Тест: Взаимоотношения между организмите в природата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Положителното взаимоотношение между организмите може да се представи графично по два начина. Кои са те?
2
Ако при взаимоотношението между два вида, единият е ощетен, то взаимоотношението е отрицателно.
3
Задължителните за оцеляването на индивидите взаимоотношения винаги са:
4
Кои от изброените взаимоотношения са отрицателни?
5
Отношение, при което два индивида се стремят към един и същ ресурс, се нарича:
6
Лишеите са образувани от водорасли и гъби. Какво е взаимоотношението между тях?
7
Запиши какво по вид е взаимоотношението межди лешояди и вълци, като знаеш че:
  • вълците са хищници. Те убиват и се хранят с други животни;
  • лешоядите са хищни птици, но те не ловуват, а се хранят с труповете на убити или умрели естествено животни.
  • Отговори със Задължително или Случайно.
8
Какъв е видът на взаимоотношението между посочените организми?
9
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • вътревидова, временна, постоянна, междувидова
10
Кое от посочените твърдения е вярно?
11
Свържи дадените примери със съответния вид взаимоотношение.
12
При лишеите гъбният компонент доставя хранителни вещества на едноклетъчните водорасли, а те от своя страна снабдяват гъбните хифи с вода.
13
След интензивно пръскане против плевели в селскостопански район измират много тревопасни животни. Имайки предвид взаимоотношенията между видовете, посочи какви могат да са последиците от това действие.
14
След като вече знаеш кои са условията, необходими на растенията за протичане на процеса фотосинтеза, отговори на въпроса: Кои са факторите, предизвикващи конкуренция между водораслите в един воден басейн?
15
Посочи групата, включваща само положителни взаимоотношения.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще упражниш наученото за взаимоотношенията между живите организми в природата. Кои отношения са вътревидови и кои - междувидови? Кога тези отношения са положителни и кога - отрицателни? Ще имаш възможност да провериш доколко усвои термини като хищничество и конкуренция. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се