logo

Тест: Роля на човека за опазване на биоразнообразието

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Много държави по света си сътрудничат, за да опазят природата.
2
Системата Натура 2000 е създадена и действа:
3
Има ли функцията на закон Червената книга на Република България?
4
Международният съюз за защита на природата е създал:
5
Ако станеш свидетел на престъпление срещу природата, можеш да се обадиш на т.нар.:
6
Кое от твърденията не е вярно?
7
Спрямо Конвенцията за биологичното разнообразие са създадени много:
8
Кои от твърденията за Натура 2000 са верни?
9
Свържи имената на съответните закони.
10
Къде можем да проверим описанието и статута на някое растение, характерно за българската флора?
11
Кое е правилното действие, ако намериш ранено диво животно?
12
Това е знакът, означаващ практиката "повторно използване - редуцирне - рециклиране". Защо тази практика е толкова важна?
13
Това е котешки лемур. Той е ендемичен вид за о-в Мадагаскар. От 2014 година е световно застрашен от изчезване вид. Къде може да откриеш информация за статута на вида?
14
За кои от посочените видове можем да намерим информация в Червената книга на Република България?
  • Запиши отговорите си с ДА или НЕ.
15
Представи си, че в близката гора живеят много елени без никакви хищници. Броят на елените нараства.  Необходима им е все повече храна. Те изяждат почти цялата растителност в гората. Какво ще се случи според теб, ако в гората се появят вълци?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 7. клас ще провериш дали си запомнил по-важните правила за опазването на биоразнообразието. Защо е важно да опазваме природата? Какви закони съществуват за тази цел? Каква е разликата между Червената книга и Червения списък?  Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се