new-logo

Тест: Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми” ще се подготвите за особеностите при Царство Протиста и устройството на еукариотната клетка. Ще тествате знанията си относно храненето и дишането, и ще упражните термини като първаци, протисти, същинскоядрени едноклетъчни и др. Какво представлява процесът инцистиране и какво са цистите? С този тест ще проверите и наученото за клетъчното ядро. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете в правилен ред изречението.
2
При еукаритните клетки винаги има клетъчна стена.
3
Протистите са класифицирани в:
4
Свържете в правилен ред изречението.
5
Представителите на кои от изброените царства са произлезли от протисти?
6
Коя част на клетката присъства, както в еукариотните клетки, така и в прокариотните?
7
Кои са посочените органели?
8
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
9
Попълнете липсващите думи в текста.
10
Образуването на цисти (инцистирането) при протистите се изразява в:
  • /Цистите на протистите се характеризират с:/
11
С коя буква от изображението са отбелязани рибозомите?
12
Бентосът и планктонът включват свободно живеещи:
13
Кои организми са важни за производството на бира?
14
За разлика от едноклетъчните животноподобни, всички едноклетъчни растителноподобни имат:
15
Свържете представителите с царството, към което принадлежат. (Имайте предвид и наученото във видеоурока "Mногообразие и класификация на организмите")  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (59)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се