new-logo

Тест: Mногообразие и класификация на организмите

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Многообразие и класификация на организмите” ще тествате знанията си относно различните организмови царства и техните най-общи характеристики. Този тест ще ви помогне да упражните понятия като Монера и Протиста. Какви са основните разлики между Растения, Гъби и Животни? Кои са едноклетъчни и многоклетъчните организми? Кои имат самостойно хранене и кои – несамостойно? Каква е разликата между ядрени и безядрени организми? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е предложил настоящата ситема за наименоване на организмите?
2
В кой ред таксоните са подредени в низходящ ред?
3
Кой език е приет за основен при наименуването на организмите?
4
Кое от изброените НЕ е обособено като организмово Царство?
5
Кое от познатите ви царства организми е еволюционно най-старото?
6
Представителите на кой от изброените таксони са организми с най-близкородствена връзка?
7
Ако едни организми попадат в един и същ Клас, то те винаги ще попадат и в едно Царство.
8
Попълнете празните места в текста.
9
Каква е разликата между Царство Монера и Царство Протиста?
10
Какво е общото между Царство Растения, Царство Гъби и Царство Животни?
11
Свържете характеристиките със съответните Царства.
12
Кои от изброените комбинации от видове включват само представители на царство Растения?
13
Посочете кое е родовото и кое видовото име в латинските наименования на обикновеното кокиче (Galanthus nivalis) и домашната муха (Musca domestica).
14
Coccinella septempunctata (седемточкова калинка) и Coccinella quinquepunctata (петточкова калинка) са:
15
За разлика от представителите на царство Гъби, представителите на царство Растения:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (46)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се