logo

Тест: Mногообразие и класификация на организмите с Мариан Бачев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е създал настоящата система за именуване на организмите?
2
Систематиката е наука, която подрежда организмите в отделни групи спрямо тяхното сходство.
3
Кой език е приет за основен при наименуването на организмите?
4
Кои организми НЕ са обособени в отделно Царство?
5
Какво е характерно за организмите от царство Растения?
6
Какво означава понятието "таксон"?
7
Подреди дадените групи по нарастване на броя организми в тях.
8
В коя от посочените групи родството между организмите е най-голямо?
9
Какво е общото между организмите от царство Протиста и тези от царство Монера?
10
Ако два организма принадлежат към различни видове, те могат да се размножават помежду си и да създадат плодовито поколение.
11
Свържи показаните организми със съответните им характеристики.
12
Ако два различни вида организми са включени в един и същ клас, то те задължително принадлежат към едно и също царство.
13
Посочи кое е родовото и кое е видовото име в универсалните имена на Обикновеното кокиче (Galanthus nivalis) и Домашната муха (Musca domestica).
14
Coccinella septempunctata (Седемточкова калинка) и Coccinella quinquepunctata (Петточкова калинка) са:
15
За разлика от представителите на царство Гъби, представителите на царство Растения:

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще тестваш знанията си относно многообразието и класификацията на организмите. Ще имаш възможност да упражниш понятия като Монера и Протиста. Какви са основните разлики между Растения, Гъби и Животни? Кои са едноклетъчни и многоклетъчни организми? Кои имат самостойно хранене и кои – несамостойно? Каква е разликата между ядрени и безядрени организми? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се