logo

Тест: Размножителни органи при растенията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Имат ли кормусните растения специални органи за безполово размножаване?
2
Как се наричат органите за полово размножаване при мъхове и папрати?
3
Кои растения образуват плодове?
4
Размножителните органи при подотдел Голосеменни растения са:
5
Кои са плодните части на цвета?
6
Кое твърдение е вярно за половото размножаване на мъховете и папратите?
7
Какво представлява процесът опрашване при растенията?
8
Кои от изброените твърдения са верни?
9
Попълни празните места в текста за устройството на цвета.
  • Помогни си с дадените думи: цветно легло, венче, прост, двоен, чашка
 
10
Свържи всяка от изброените структури със съответните изграждащи ги части.
11
Свържи изброените цветни части със съответните им номера от изображението.
12
Кога се образуват семената на растенията?
13
  • За разлика от растение А, растение Б:
 
14
Разгледай даденото изображение и попълни пропуснатите думи в текста.
15
Прочети текста и отговори на въпроса след него:
  • Белият бор се размножава бавно. Благодарение на вятъра поленовият му прашец попада върху семепъпка без обвивка. В нея се намира яйцеклетката. Оплождането настъпва след една година. Върху семенната люспа се образува семе, което също няма обвивка. Чак след третата година семената се разпространяват.
  • Към кой подотдел растения принадлежи Белият бор?
  • Отговори само с една дума.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш знанията си за размножителните органи при кормусните растения. Ще имаш възможност да упражниш термини като антеридий, архегоний и спорангий. Каква е разликата между шишарките и цветовете? Какво представляват околоцветникът, плодникът и тичинките? А каква роля изпълняват семепъпките, съцветията и поленовият прашец при размножаването на растенията? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се