logo

Тест: Червеи. Характерни особености. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича зародишният слой от клетки, който за първи път се появява при червеите?
2
Какво е вярно за червеите?
3
Кожно-мускулната торба е обвивката на тялото при червеите.
4
Коя част от тялото НЕ е характерна за представителите на тип Прешленести червеи?
5
При червеите за първи път се появява:
6
Как по-голямата част от свободно живеещите червеи приемат кислород?
7
Постави дадените думи на правилните места в текста.
  • Прешленести, Плоски, Кръгли
8
Свържи всяка от посочените групи червеи със съответния вид храносмилателна система, който притежават.
9
Какво представлява процесът регенерация?
10
Коя е причината за кръглата форма на тялото при представителите от тип Кръгли червеи?
11
Какво представляват параподите?
12
Съществуват ли червеи, при които храносмилателната система е закърняла?
13
Защо мешестите животни нямат тъкани и органи, а червеите имат такива?
14
Подобно на вътрешните паразити от тип Кръгли червеи, всички прешленести червеи имат:
15
Всички червеи имат кожно-мускулна торба, която изпълнява различни функции. Коя от тях липсва при ендопаразитните червеи?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво научи за общите характеристики на червеите. Каква е разликата между плоските, кръглите и прешленестите червеи? Как е изградено тялото на тези червеи и каква е ролята на мезодермата? Кои са особеностите в храносмилателните им системи и как дишат тези безгръбначни животни? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се